“Yeni Soğuk Savaş”a Doğru: Yükselen Çin, ABD ve NATO

NATO

Dünya yeni bir soğuk savaşa doğru mu ilerliyor? Yoksa “Yeni Soğuk Savaş” zaten başladı mı? Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi Akademik Koordinatörü Dr. Haşim Türker son kitabında, Soğuk Savaş sonrası NATO’nun stratejik dönüşümünü, ABD-Çin rekabetinin NATO’ya etkilerini ve yeni soğuk savaşın parametrelerini ele alıyor.

Dr. Haşim Türker eski bir deniz subayı. NATO konusunda oldukça tecrübeli. Aynı zamanda İtalya’nın Roma şehrindeki NATO’nun en üst düzey eğitim kurumu NATO Savunma Koleji’nin mezunları arasında. Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi’nde Akademik Koordinatör ve Uzman Araştırmacı olarak görev yapan Dr. Türker’in kitabı, Türkiye’de bu alanda yayımlanan az sayıdaki yayınlardan biri.

Dr. Türker, kitabında aşağıdaki soruların cevaplarını arıyor:

  • Soğuk Savaş sonrasında uluslararası güvenlik ortamında ne gibi değişiklikler ortaya çıkmıştır? Bu değişiklikleri en iyi ortaya kuran kuramsal çerçeve nedir?
  • Soğuk Savaş sonrasında NATO’nun stratejisinde ne gibi bir değişim ortaya çıkmıştır? NATO’nun stratejisindeki değişimde ABD’nin rolü nedir?
  • ABD’nin Soğuk Savaş sonrasındaki dönemde genelde dış politikasında, özelde ise NATO ve Asya-Pasifik bölgelerine ilişkin bakışında ne gibi değişiklikler ortaya çıkmıştır?
  • ABD ve Çin arasındaki potansiyel gerilim alanları nelerdir?
  • NATO’nun Asya-Pasifik bölgesine ilişkin yaklaşımı nedir? NATO’nun başta Çin olmak üzere bölge devletleri ile arasındaki ilişkinin boyutları nelerdir?
  • NATO’nun önümüzdeki dönemde Asya-Pasifik bölgesinde hangi seviyede varlık göstermesi beklenebilir? ABD’nin Asya-Pasifik bölgesine olan ilgisi NATO’yu ileride nasıl etkileyebilir? Çin’in yükselen gücü karşısında NATO nasıl stratejiler geliştirebilir?

Ülkemizde her ne kadar NATO ve Çin’e yönelik ilgi ve merak yoğun olsa da bu konuda Türkçe yazılmış kitap sayısı maalesef hala çok sınırlı. Bu yüzden Çin’in yükselişinin ABD, NATO ve Batı İttifakı üzerinde oluşturabileceği etkileri anlamak ve anlamlandırmak için bu kitabı okumanızı tavsiye ediyoruz.