Avrupa Politik Araştırmalar Birliği (European Consortium for Political Research – ECPR) , 25-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Floransa merkezli Scuola Normale Superiore’de Aşırı Sağ Siyaset Araştırmalarında Kavram ve Yöntemler konulu yaz okulu düzenleyecek. ECPR’ın alt gruplarından olan Aşırıcılık ve Demokrasi, Aşırıcılık Araştırma Merkezi (Centre for Research on Extremism – C-REX) ve Toplumsal Hareketler Çalışmaları Merkezi’nin (Centre on Social Movement Studies – COSMOS) ortaklığında düzenlenecek olan yaz okulu programına sosyal bilimler, siyasî bilimler ve ilgili bölümlerden 15 yüksek lisans ve doktora öğrencisi katılabilecektir. Yaz okulu süresince aşırı sağ siyasetin popülist, radikal ve aşırıcı özellikleri irdelenecek ve bu konuda sahip olunan bilgi dağarcığının genişletilmesi hedeflenecektir. Bu programın düzenlenmesindeki bir diğer amaç ise yaratılacak interaktif ve sosyal ortam ile akademideki kavramsal ve yöntembilimsel yetersizliği kapatmak ve yeni araştırmacıların bu konudaki araştırmalarına destek olmaktır. 5 gün sürecek olan yaz okulu programında her gün çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin konuşmaları ile katılımcı öğrencilerin makalelerinin sunumları gerçekleştirilecektir

Başvuru için ECPR’nin sitesini ziyaret edebilirsiniz.