Türkiye‘de göç araştırmaları henüz yeni denebilecek bir geçmişe sahip. Haliyle bu alanda çalışan kurumların sayısı da fazla değil. Hem genç araştırmacılar için bir staj rehberi oluşturmak hem de alanda çalışan kişilere fikir vermesi açısından, Türkiye’nin göç araştırmaları yapan başlıca kuruluşlarını bir araya getirdik. İşte Türkiye’de göç araştırmaları yapan kuruluşlardan bazıları:

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2015 yılında AYBÜ bünyesinde kuruldu. Farklı disiplinleri bir araya getirerek bilimsel ve akademik çalışmalar yapmanın yanında ilgili kurumların politika ve strateji geliştirilmesine yardımcı olma ve uzun vadede göç alanında uluslararası bir referans noktası olma gayesindedir. Üniversite bünyesinde düzelenen konferans, çalıştay ve sempozyum gibi etkinliklerin yanı sıra sertifika programları da düzenlenmektedir.

web: http://ybu.edu.tr/gpm/

e-posta: gpm@ybu.edu.tr

twitter: https://twitter.com/gpm_aybu

 

Göç Araştırmacıları İçin Yaz Okulları Rehberi

Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi – BAUMUS

2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde İstanbul’da kuruldu. Yurt içi ve yurt dışı birçok kentte şubeleri bulunan merkez, söyleşiler, konferanslar ve sempozyumlar düzenleyerek araştırmacılara kendilerini geliştirme fırsatı sunmanın yanı sıra devlet ve sivil toplum kuruluşlarına bilgi sağlama amacı taşımaktadır. Teorik bilginin yanında pratik çözümler ve uygulanabilir önerilere de değer veren kurum, Suriyeli sığınmacıların sorunlarının araştırılmasına öncelik vermektedir.

web: http://baumus.bahcesehir.edu.tr

e-posta: baumus@rc.bau.edu.tr

twitter: https://twitter.com/baumuscenter

facebook: https://www.facebook.com/baumuscenter/

 

Göç Araştırmaları Derneği – GAR

2017 yılında İstanbul’da kuruldu. Göç alanında çalışmalarını sürdüren akademisyenlerin yönetim kurulunu oluşturduğu GAR’ın amaçları arasında göç araştırmalarını desteklemek, mesleki dayanışmayı ve iletişimi artırmak ve göç araştırmacıların yanı sıra göçmenlerin, sığınmacıların ve mültecilerin karşılaştıkları mağduriyetlerle ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşarak farkındalık oluşturmak olarak belirtiliyor.

web: https://gocarastirmalaridernegi.wordpress.com

e-posta: gar.dernek@gmail.com

twitter: https://twitter.com/gar_dernek

 

Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi – MiReKoc

Göç alanında akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve politika yapıcılar arası diyaloğu teşvik etmek amacıyla 2004 yılında İstanbul’da kuruldu. Bünyesinde birçok sempozyum, konferans ve çalıştay düzenleyen Mirekoc, 2011 yılından itibaren ise Uluslararası Yaz Okulu’nu organize etmeye başladı. Merkez, göçün insani boyutunun yanı sıra güvenlik boyutunu da ele alan çalışmalar yürütmektedir.

web: https://mirekoc.ku.edu.tr

e-posta: mirekoc@ku.edu.tr

twitter: https://twitter.com/mirekoc

facebook: https://www.facebook.com/MiReKoc.KU/

 

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi – İGAM

Bir grup akademisyen, araştırmacı, gazeteci ve insani yardım kuruluşu çalışanı tarafından 2013 yılında Ankara’da kurulmuştur. Kurulduğu tarihten itibaren birçok seminer ve konferans gerçekleştiren kurum, bunların ötesinde AB, Japonya Kalkınma Ajansı ve Lübnan merkezli Asrafi Vakfı ile ortak saha çalışmaları yürütülmüştür.  Sığınmacı, mülteci ve düzensiz göçmenlerin temel haklarının korunması için çalışmalar yürüten kurumun yöntemleri arasında iltica ve göç alanında bilimsel araştırmalar yapma, gelişmeleri takip etme, araştırma merkezleri kurma ve kamuoyunu bilgilendirme bulunmaktadır.

web: http://www.igamder.org

twitter: https://twitter.com/igam_igamder

facebook: https://www.facebook.com/IlticaVeGocArastirmalariMerkezi/

 

Ahi Evran Üniversitesi Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Avrasya Üniversitesi Göç Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Hacettepe Üniversitesi HUGO-Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi

 

Celal Bayar Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Sakarya Üniversitesi Diaspora Araştırmaları Merkezi

 

Polis Akademisi Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi

 

İstanbul Üniversitesi Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Yaşar Üniversitesi UNESCO Kürsüsü