İnsan hareketliliğin nitelik ve niceliksel açıdan tarihin diğer dönemlerinden farklı bir biçime büründüğü, farklı kültürler ve yaşam tarzları arasındaki etkileşimin arttığı günümüzde bir arada yaşama, toplumsal uyumu sağlama konusunda akademik açıdan incelenmesi tartışılması gereken birçok teori, yaklaşım, vaka bulunmaktadır. Bunun neticesinde önemi artan bir akademik çalışma alanı olan “uyum” konusu farklı disiplinlerden araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Zira konunun iktisat, sosyoloji, siyaset bilimi, antropoloji başta olmak üzere birçok disipline hitap eden boyutu bulunmaktadır.

Hâlihazırda dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ve göç alan bir ülke olan Türkiye uyum konulu akademik çalışmalar için önemli bir sahadır. Bu sahada yürütülen çalışmalar hem göçmen ve toplum arasındaki ilişkinin anlaşılması ve anlamlandırılması hem de kamu politikası yapıcı ve uygulayıcılara öneriler geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir.
Nakit temelli yardım programları, toplum destekli uyum projeleri ve şubeleri ile 2 milyonu aşkın mülteciye uyum desteği sağlayan Türk Kızılay bu konudaki akademik çalışmaları da desteklemektedir. Bu destek kapsamında Türk Kızılay toplumsal uyum ve sosyal içerme konularında akademik çalışma yapan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini atölye çalışmalarına davet ediyor.

Atölye kapsamında belirlenen okuma listesi ekseninde tartışmalar yapılacak ve Türk Kızılay’ın uyum konusundaki faaliyet yürüttüğü toplum merkezi ve diğer birimlere saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Haftalık okuma programı ve tartışma konuları ekseninde grup üyelerinin aktif katılımıyla gerçekleştirilecek, uyum projeleri yürüten sivil toplum uzmanları ve bu konularda çalışma yapan akademisyenlerin katılımıyla zenginleştirilecek olan atölye çalışmalarının mülteci uyumu konusunda akademik veya mesleki kariyer yapmak isteyen araştırmacılara konu hakkında bütüncül bir perspektif ve tecrübe sunması hedeflenmektedir.

Notlar:

  • Atölye çalışmaları 2 Ekim- 25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
  • Katılımcıların ilgili okumaları yaparak toplantılara gelmesi beklenmektedir.
  • Katılımcıların İngilizce makale okuyacak düzeyde yabancı dil bilgisi olması beklenmektedir.
  • Atölye çalışmaları Kızılay’ın Ankara’daki Genel Merkez binasında gerçekleştirilecektir. (Ataç 1 Sokak No:32 Çankaya)
  • Atölye çalışmalarına yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir.
  • Toplantılar 2 Ekim 2018’de başlayacak ve Salı günleri saat 18.00 – 20.00 arasında olacaktır.
  • Atölye çalışmalarına başvurmak için tıklayınız.
  • Atölye çalışmalarına dair her türlü sorunuz için iletişim kanalı olarak  okumagrubu@kizilay.org.tr adresini kullanabilirsiniz.