Birçok Suriyeli mülteci çocuk fon eksikliğinden ve korkutmadan dolayı okul hakkından mahrum kalıyor. Komşu ülkelerde yaşayan Suriyeli mülteci çocukların %40’tan fazlasının okula gidemediği ve bu sayının finansman eksikliğinden ve okullardaki zorbalıktan (fiziksel şiddetten) dolayı arttığı Çocuk Haklarını Koruma Vakfı tarafından bildirildi.

2016’nın sonunda bütün Suriyeli mülteci çocuklar dünya genelindeki yöneticiler tarafından kabul edilmiş olsa da, Çocuk Haklarını Koruma Vakfı’nın raporuna göre bu çocukların %43’ü Lübnan, Ürdün, Mısır, Türkiye ve Irak’ta hala eğitime erişim sağlayamıyor.

Raporun yansıttığı rakamlara göre yaklaşık 1,8 milyon Suriyeli çocuğun 777 000’i yukarıda dile getirilen beş ülkede 2017 yılının sonunda okul hayatına giriş yapamadı. 2016 yılında ise 250 000’den fazla çocuk bu haktan mahrum kaldı. Bu çocukların eğitim hayatına katılamamasının “kayıp bir kuşağın oluşmasına” sebep olacağı ve savaşın sekizinci yılında olan ülkenin yeniden inşa edilme çabasını ciddi bir biçimde etkileyeceği vakıf tarafından vurgulanıyor

Çocuk Haklarını Koruma Vakfı kurucusu Marc Dullaert, Suriye’nin çatışma sonrasında yeniden başarılı bir şekilde inşasının Suriyeli genç kuşak tarafından gerçekleşeceği ve bunun da bizim onlara sunabileceğimiz eğitime erişim imkânıyla sağlanabileceğini söyledi.

Akademi’nin Sefaleti, Suriyelilerin Çocuk Gelinleri

 

Savaşta Sekizinci Yıla Doğru

Suriye’deki çatışmalar 2011 yılında bir halk ayaklanmasıyla başladı ve yüz binlerce insan hayatını kaybederken 11 milyondan fazla insan da yerlerini değiştirmek zorunda kaldı. UNICEF’in verilerine göre çocuklardan oluşan genç kuşak uygun bir eğitim almadan büyüdü ve 180 000 çocuk çalışmaya zorlandı. Eğitim almayan çocukların sayısında artış yaşanmasının sebebi Suriyeli mülteciler için finans kaynaklarının yetersiz olması ve ev sahibi ülkelerin siyasi kısıtlamaları olarak görüşüyor. Ayrıca okullara kayıtlı Suriyeli çocuklar da okullarda hırpalanma, korkutulma gibi çeşitli problemlerle karşılaşmakta, bu durum da ailelerin çocuklarını okullardan geri almasına neden oluyor.

Çocuk Haklarını Koruma Vakfı ev sahibi hükümetleri ve uluslararası bağışçıları 603 milyonluk finansal açığı kapatabilmek ve eğitimi öncelik yapabilmek için bu yıl nisan ayında Brüksel’de yeniden toplanmaya çağırdı.