“Sınırsız Bir Dünyanın Sahipsiz Sakinleri”ne ODTÜ’den Bakış

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi Topluluğunun ev sahipliğinde 14 Kasım Çarşamba günü ODTÜ Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Göç Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Besim Can Zırh ile “’Sınırsız’ bir Dünya’nın ‘Sahipsiz’ Sakinleri: Türkiye’de ‘Suriyeliler’ Vakasında Mülteciler” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Öğrencilerin ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, “göç”, “göçmen” ve “mülteci” kavramları da ele alındı.

“Kimdir yabancı?” sorusunun üzerindeki tartışmalar çerçevesinde başlayan söyleşide, modern zamanın yabancısı ya da göçmenini belirleyici en kritik kurum olan ulus-devletlerin üzerinde duruldu. Ulus-devletlerin yarattığı vatandaşlık tanımının gün geçtikçe erozyona uğradığına değinilirken, bu konu ile ilgili yapılan akademik tartışmalardan da bahsedildi.

Dr. Besim Can Zırh, konuşmasını görsel olarak destekleyerek dünyanın çeşitli yerlerinde göçmenlerin “drone” ile havadan yapılmış çekimlerini paylaştı. İlgili görüntülerin Irak savaşı sırasında gündeme gelen “embedded journalism” (iliştirilmiş gazetecilik) yani savaş esnasında askerlerle birlikte hareket ederek savaşı onların gözünden takip eden gazetecilik çeşidini hatırlattığını belirtti. O dönem “GoPro” adı verilen kameralarla savaşın içinden görüntüler aktarılırken, bugün ise “drone” teknolojisi sayesinde binlerce göçmenin hareketliliğinin nasıl izlendiğini gösteren Dr. Besim Can Zırh, konuşmasında daha sonra tarihsel olarak göç olgusunun karşımıza hangi coğrafyalarda ve ne şekilde çıktığına değindi.

ODTÜ’de düzenlenen programa katılım yoğun oldu. (E.U)

Göç olgusuna karşılaştırmalı bir bakış açısının da sunulduğu söyleşide, Almanya’ya işçi göçünde bulunan Türkler ile Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyeliler entegrasyon ve uyum bakımından karşılaştırıldı. Geçici koruma altındaki Suriyeliler konusu, istatistiksel veri bağlamından da incelendi. Özellikle sınır illerinde yoğunlaşan Suriyeli nüfusunun o illerin demografik yapısı üzerindeki değişimi ve bu değişimin milliyetçilik adı altındaki söylemler tarafından düşmanca bir yaklaşıma alet edilmesi ve bu durumun yaratabileceği potansiyel tehlikeler üzerinde duruldu.

Çok sayıda STK gönüllüsü ve saha deneyimi olan kişilerin de katılım gösterdiği etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

 

*Fotoğraflar ODTÜ Siyaset Bilimi Topluluğu sayfasından alınmıştır.