BM, mültecilerin yerleştikleri ülkelerde karşılaştıkları sorunların çözümü için yeni bir teklif hazırlıyor.

Dünya üzerindeki çeşitli bölgelerde insanlar evlerini terk etmek zorunda kalıyor ve evlerini terk etmek dumunda kalan bu insanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bundan dolayı uluslarası toplumlar bu probleme çözüm arayışı içerisinde fakat halihazırda bulunan çözümler ise bu sorunu çözmek için yeterli değil. Bu sebeplerden dolayı Birlemiş Milletler Mülteci Kuruluşu (UNHCR) yeni bir bakış açısıyla mülteci krizine çözüm bulmayı hedefliyor.

UNHCR “Zero Draft” adını verdiği bu yeni taslak ile mülteci sorununun küresel olarak nasıl yöneltileceği konusunda yeni bir anlaşma öneriyor. Bu taslak mültecilerin yerleştikleri ülkelere ve bu ülkelerdeki topluma daha faydalı olabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Hazırlanan taslak, mültecilerin kendi geleceklerini olumlu yönde şekillendirebilecekleri ve yerleştikleri topluma daha kolay adapte olmalarını sağlayabilecek bir yaklaşım içeriyor.

BM Genel Kurulu, 19 Eylül 2016 tarihli New York Mülteci ve Göçmenler Deklarasyonu’nda  Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği’ne ‘Zero Draft’ isimli mülteci konulu bir sözleşme hazırlanması görevini verdi. Böylece, BM’ye bağlı 193 hükümet bu konuda daha adil bir küresel sistemin inşa edilmesi konusunda anlaşmaya vardılar.

“Zero Draft” ile birlikte mültecilerin gittikleri ülkelerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve bu ülkelerdeki sosyal ve ekonomik hayata daha fazla yarar sağlayacak şekilde katılımları hedeflenmektedir. ≈ Mültecilerin yerleştikleri ülkelerde iş dünyası ve eğitime erişimleri konusundaki problemler devam ediyor ve “Zero Draft” ile birlikte bu problemlerin de çözülmesi amaçlanıyor.