Mülteci Hukuku İnisiyatifi’nin (Refugee Law Initiative) her yıl düzenlediği konferansların üçüncüsü 18-19 Temmuz’da Londra Üniversitesi’nde gerçekleştiriliyor.

Mültecilerin korunması alanında yapılan son çalışmaların paylaşıldığı etkinliklere her yıl farklı ülkelerden yüzlerce araştırmacı araştırmacı katılıyor. Konferanslara akademisyenlerin yanı sıra STK temsilcileri, bürokratlar ve öğrenciler de yer alabiliyor.

 

Tematik Oturumlar: Dünyada Mülteci Karşıtlığı

İki gün boyunca süren etkinliğin odak noktası dünyanın farklı bölgelerinde yükselen istikrarsızlık olacak. Politik ve ekonomik dalgalanmaların beslediği göçmen karşıtlığının hukuki plana yansımalarının tartışılacağı konferansta 6 alt başlık bulunuyor:

  • Mülteci karşıtlığının hukuki uygulamalara etkisi,
  • Nüfuz sahibi ülkelerin mültecilerin korunması konusundaki uygulamalarının uluslararası hukukta yansıması,
  • Mültecilerin korunmasında uluslararası hukukun bir denge unsuru olarak rolü,
  • ‘Göçün kriminalize edilmesi’nin mülteci hukukuna etkisi,
  • 2018 Mülteciler ve Göçmenler Anlaşmasının getirdikleri,
  • UNHCR, hukukçular ve sahadaki diğer aktörlerin değişen küresel şartlardaki rolü.

 

Serbest Oturumlar

‘Serbest oturumlar’da ise  herhangi bir konu kısıtlaması bulunmuyor. Ancak gönderilecek makalelerin hukuk ve politika bağlamında mültecilerin ve göçü ele alması şart koşuluyor.