Eurobarometer’in araştırmasına göre Maltalıların %63’ü göç hareketinin ülkeleri için bir sorun olduğu görüşünde. Araştırmaya katılan her 4 kişiden 3’ü göçmenlerin ülkenin sosyal güvenlik sistemi için önemli bir yük olduğu görüşündeyken, her üç kişiden ikisi göçmenlerin işlerini ellerinden aldığını düşünüyor.

 

“Göçmenler Suç Oranını Yükseltiyor”

Araştırmaya katılan Maltalılar “Göçmen nedir?” sorusunu ağırlıklı olarak Avrupa Birliği sınırları dışında doğmuş insanlar olarak cevapladı. Buna ek olarak araştırmaya katılanların %79’una göre göçmenler Malta’daki suç oranını yükseltti. Katılımcıların %36’sı Malta’da yasaldan çok yasa dışı göçmen olduğu görüşünde birleşti.

Maltalıların göçmenler için olumsuz görüşlerinin kaynağı ise göçmenlerle yeterince etkileşime girmemeleri olarak gösteriliyor. Araştırma, Avrupalılar arasında Maltalıların göçmenlerle en az etkileşime giren ulus olduğunu ortaya çıkardı. Geçtiğimiz yıl süresice Maltalıların yalnızca %31’i sığınmacılarla bir araya geldiğini belirtti.

 

Malta’nın Göç Karnesi

Bütün bu olumsuz veriye rağmen Malta 2017 yılında, 815 sığınmacının iltica başvurusunu onayladı. Bu sayı düşük gibi görünse de Malta’yı AB ülkeleri kişi başına onay sayısında 5.liğe taşımakta. 815 olumlu sonucun 610’u ikincil koruma olarak verilirken, 190’ı mülteci statüsü olarak belirlendi. 15 mültecinin ise başka bir AB ülkesine yerleştirilmesi sağlandı.

2017 , AB çapında 538.000 sığınmacının başvurusu onaylanırken, Almanya kişi başına düşen onay sayısında liderliğe yerleşti.