Kanada Mülteciler Dergisi (Canada’s Journal on Refugees), “İltica” özel sayısı için 1 Mart’a kadar sürecek bir makale çağrısı açtı.

 

“Irksallaştırılmış” mülteci imajının göç çalışmalarında henüz yeterince çalışılmamış olduğunun belirtildiği çağrı metninde tehdit unsuru olarak görülen mülteci imajının yanı sıra değişen güvenlik paradigmaları ve “Batı’nın kurtarıcı misyonu” üzerine de vurgular yer alıyor.

Derginin, mültecilerin ırksallaştırılması meselesinin farklı boyutlarda ele alındığı özel sayısı için önerdiği alt kategoriler arasında travma anlatıları, “Avrupa Kalesi” (Fortress Europe) yaklaşımı, yükselen aşırı sağ, ulus-devletin krizi, Kanada çok kültürcülüğü gibi konular yer alıyor.