Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD, Birleşik Krallık ve Japonya gibi gelişmiş ekonomiye sahip ülkeleri, giderek yaşlanan nüfusun ileride yol açacağı sorunlar nedeniyle sınırlarını daha fazla göçmen işçiye açmaya teşvik ediyor.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda önümüzdeki birkaç 10 yıl içinde çalışma çağındaki yetişkinlerin şu anda olduğundan iki kat daha fazla yaşlı insanı desteklemesi gerekeceğini, bu durumun ise refah sistemlerine büyük baskı uygulayacağını belirtiyor.

IMF’nin çıkarımları, 2 yıl önce gerçekleşen Brexit referandumunu takiben İngiltere’ye Avrupa’dan giden göçmen sayısında keskin bir düşüş yaşanmasına ve Avrupa’da popülist partilerin, hükümetlerini göçü sınırlandırmaya zorlamasına dayanıyor.

“Göç politikaları gözden geçirilmeli”

Geçtiğimiz Nisan ayında yayınlanan rapora göre, “Gelişmiş ekonomilerde demografik yapıdaki öngörülen değişimler, hâlihazırda uygulanan politikaların yaşlanma karşısındaki dayanıklılığını sınayabilir”. Bu durum, gelişmiş ekonomilerde işgücünü artırmak için göç politikalarını yeniden gözden geçirme ihtiyacına dikkat çekiyor.

Ayrıca, önümüzdeki 30 yıl içinde hükümet tarafından bir müdahale olmazsa, mevcut işgücüne katılımın (bir ülkedeki çalışabilir nüfus) gelişmiş ekonomilerde ortalama yüzde 5,5 oranında düşebileceği ifade ediliyor.

Talep artıyor, göç azalıyor

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi’nin son verilerine göre, AB vatandaşlarının İngiltere’ye yıllık net göçü Eylül ayında 75 bin düştü ve böylelikle 5 yıl boyunca en düşük seviyesini gördü. Bu durumun şirket sahiplerinin iş gücü konusundaki endişelerini artırdığı belirtiliyor.  Ek olarak, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi’nin, yurt dışından gelebilecek daha fazla doktor veya hemşire olmadan yaşlanan nüfusun ortaya çıkardığı artan taleplerle başa çıkabilme konusunda korkuları var.

Birleşik Krallık’ta Brexit ile birlikte yaşanan göç konusundaki baskı, tıp çalışanı istihdamının yanı sıra sağlık harcamalarını da etkiliyor. 2020’lerin başında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 6.9’una denk gelen sağlık harcamaları, 2060’ların ortalarına doğru demografik değişim nedeniyle  neredeyse 2 katına çıkarak GSYH’nin yüzde 12.6’sına çıkması gerektiği tahmin ediliyor.

“The Resolution Foundation” isimli düşünce kuruluşu, Birleşik Krallık’ta 2060’ların ortalarına doğru 65 yaş üstü bireylerin sayısının neredeyse 3’te 1 oranında artacağına bağlı olarak, devlet hazinesinin yaklaşık 160 milyon sterlin zarar edeceğini öngörüyor. Aynı kuruluş, çalışma yaşındaki nüfusun ise yalnızca yüzde 2 oranında artmasını bekliyor.

Değişen kültürel normlar ve hükümet politikaları ile son yıllarda işgücüne katılan kadın sayısında sürekli yaşanan artışa rağmen, IMF’ye göre ekonomilerin bu sorunu çözebilmeleri için işgücüne katılan daha fazla kadın veya emeklilik yaşının yükseltilmesi tek başına yeterli değil. IMF bu çözümlerin yerine, Avrupa’da önümüzdeki yıllarda yaşanması muhtemel işgücü sorunu için hükümetlere göç politikalarını yeniden gözden geçirmeyi tavsiye ediyor.