Her geçen gün gelişmekte olan göç literatürü için dergiler ve üniversiteler göçün çeşitli yönleriyle ilgili makale çağrısında bulunuyor. BMS Haber okuyucuları için; Vatansızlık ve Katılım Enstitüsü, Zorunlu Göç İncelemesi dergisi ve Varwick Üniversitesi’nin makale çağrılarını derledik.

 

Institute on Statelessness and Inclusion

Vatansızlık ve Katılım Enstitüsü (Institute on Statelessness and Inclusion) ve Melbourne Hukuk Okulu Vatansızlık ve Vatandaşlık İncelemesi isminde yeni bir çevrimiçi dergiyi yayına geçiriyor. Yeni ortaya çıkan bir alan olarak vatansızlık çalışmaları hakkında fikir alışverişi yapmak adına yayına başlayacak derginin editörlüğünde Prof. Michelle Foster ve Dr. Laura van Waas bulunuyor.

Çok disiplinli ve erişime açık Vatansızlık ve Vatandaşlık İncelemesi dergisine gönderilecek makaleler, tanınmış uluslararası bilim adamlarından oluşan bir yayın kurulu ile bağımsız ve anonim bir hakem incelemesine tabi tutulacak. Yılda iki defa yayınlanacak olan dergiye makale göndermek veya makaleleri okumak için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Vatansızlık ve Vatandaşlık İncelemesi dergisine gönderilecek yazıların 6 bin ila 8 bin kelime arasında olması (dipnotlar hariç) ve OSCOLA atıf sistemine uygun olması gerekiyor. Yazılarınızı en geç 1 Eylül’e kadar gönderebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için tıklayın.

 

Forced Migration Review

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde yer alan kaliteli eğitime eşit erişim ilkesinden yola çıkarak Zorunlu Göç İncelemesi (Forced Migration Review) dergisi bu sayısında ortaöğretim ve yüksek öğretime odaklanıyor.

Çatışma ve zorunlu yer değiştirme sonucunda eğitim faaliyetleri kesintiye uğrayabiliyor ve okulların alt yapı sorunları ortaya çıkabiliyor. Bu durumda kısa vadeli müdahaleleri hedefleyen acil durum planlamaları ve yerinden edilmiş öğrenciler için uygun olmayan yabancı müfredat, eğitimin kalitesini düşürüyor. Okul dışında kalan yerinden edilmiş çocuklar ise insan ticareti, şiddet, çocuk işçiliği veya erken evliliğe karşı savunmasız hale geliyor.

Araştırmacı, politika yapıcı ve eğitim konusunda yaşanan gelişmelerle doğrudan ilgililerin politika ve uygulama odaklı yazıları bekleniyor. Yazılarını en fazla 2 bin 500 kelime olmak üzere 15 Ekim tarihine kadar gönderebilirsiniz. Derginin ilgili sayısında yayınlanmak üzere gönderilecek makalelerde değinilmesi istenen konulara buradan ulaşabilirsiniz.

 

Warwick Law School

Varwick Üniversitesi Hukuk Okulu tarafından 25-26 Nisan 2019 tarihinde “Güvenlik, Sınırlar ve Uluslararası Kalkınma” isminde bir çalıştay düzenlenecek. Siyasal istikrarsızlık, ekonomik eşitsizlik, doğal afetler ve sivil çatışmalar nedeniyle çağımızın en önemli sorunlarından biri haline gelen uluslararası hareketlilik konusunda akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve politika yapıcıların bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Bu amaçla, akademisyenlerden ve politika yapıcılardan insani ve uluslararası kalkınma işbirliğinin güvenli hale getirilmesi arasındaki bağlantılara, özellikle aşağıdaki, kapsamlı olmayan, tematik alanlara vurgu yapan makaleler bekleniyor:

  • Küresel güvenlik, yardım ve insancıllığın tarihsel ve güncel perspektifleri;
  • Farklı coğrafi, siyasal ve ekonomik bölgelerde insani yardım, kalkınma işbirliği ve güvenlik reformları arasındaki ilişki üzerine karşılaştırmalı çalışmalar;
  • Alıcı ülkelerdeki kalkınma işbirliği ve göç yönetimine ilişkin yeni gelişmekte olan politika eğilimleri;
  • Uluslararası ilişkiler, uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası ceza hukuku da dahil olmak üzere, dış politika ve uluslararası hukukta yardım ve uluslararası gelişimin rolü;
  • Gelişmekte olan ülkelerdeki güvenlik ve adalet programları ile iç güvenlik ve göç politikaları arasındaki bağlantılar;
  • Uluslararası ekonomik hukuk ile göç ve güvenlik politikaları arasındaki ilişkiler;
  • Ülke sınırı dışındaki sınır kontrolleri, egemenlik ve insancıllık.

250 kelimelik bir özet ve başlıkla birlikte gönderilmesi istenen makaleler için son tarih 30 Eylül 2018. Seçilen makalelerin Ekim ayı sonunda belli olması bekleniyor. Makale özetlerinizi ‘Security Workshop Paper Proposal’ konusuyla globe.events@warwick.ac.uk adresine gönderebilirsiniz. Daha fazla bilgi için tıklayın.