Göçmenler arasındaki yüksek işsizlik oranı Finlandiya Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bu konu ile ilgili olarak Bakanlık, yeni bir proje hazırladı. Projenin amacı oturma izni olan göçmenlerin iş gücüne katılmasını kolaylaştırmak olarak görünüyor.

Finlandiya Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı, göçmenlerin iş gücüne katılımını özendirmek ve artırmak için çalışmalara başladı. Social impact bond (SIB) projesiyle göçmenlerin entegrasyonunun iş gücüne katılım yoluyla kolaylaştırılması hedefleniyor. Göçmenlerin Fince bilgisinin sınırlı olması ve sosyal iletişim ağlarının kısıtlı olması ise yüksek işsizlik oranının nedenleri arasında.

3 yıl sürmesi hedeflenen Ulusal Program katılımcı göçmenlere, temel Fince öğreniminde ve göçmenlerin iş hayatına katılım sürecine yardımcı olmayı amaçlıyor. SIB projesi özel şirketler eliyle yürütülmekte. Yürütülen programın başarılı olması hâlinde ise bu şirketlere ödeme yapılması planlanıyor.

AB Yatırım Fonu Desteği

Programın 14 milyon Avro bütçesi bulunurken, bütçenin 10 milyon Avroluk kısmı European Invesment Fund (Avrupa Yatırım Fonu) tarafından sağlanıyor. Geriye kalan 4 milyon Avroluk kısım ise özel sektöre ait.

Bütün bu desteğe rağmen program göçmenler tarafından ilgiyle karşılanmadı. 2500 göçmene eğitim verilmesi hedeflenirken, geçtiğimiz sonbahardan bu yana programa katılan göçmen sayısı 550 ile sınırlı kaldı. Programı tamamlayan 550 göçmenin ise yalnızca üçte biri iş bulabiliyorken, göçmenlerin iş bulabildiği alanların başında ise inşaat sektörü, endüstri işçiliği, perakendecilik ve toplu taşıma sektörleri başı çekiyor.