AYBÜ Göç Politikalarında Ülke Sunumları Düzenledi

aybü

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Dr. Öğretim Üyesi Özlem Erden’in koordinatörlüğünde Karşılaştırmalı Göç Politikası Ülke Poster Sunumu 9 Mayıs’ta AYBÜ Milli İrade Binası’nda gerçekleştirildi.

Üniversitenin Göç Politikaları yüksek lisans programı öğrencileri tarafından hazırlanan posterler büyük beğeni topladı.

Öğrenciler sunumlarında çok sayıda ülkenin göç verilerini inceleyerek posterler hazırladı. Sunumlarda ülkelerin göç alanında uyguladıkları yasaların yanı sıra dış, iç ve zorunlu göç uygulamaları, tarihsel diyalektik süreç, siyasetçilerin göçe dair tutumları, iş gücü, kalkınma, göçün ekonomiye etkisi, demografi, toplumsal uyum ve entegrasyon süreçleri, oturma izni, eğitim sorunu, dil engeli, kaçak göçmen sorunu, azınlıkların durumu, etnisite ve kimlik gibi birçok faktör detaylı olarak incelendi.  ,

Poster sunumunda Almanya, Fransa, İsrail, Bangladeş, Azerbaycan, Birleşik Krallık, İsveç, İspanya, İran, İsveç, Hollanda ve Filistin yer aldı. Etkinliğe katılan kişiler posterleri incelerken öğrenciler tarafından bilgilendirildi. 

Poster sunumunda incelenen ülkelerin göç politikalarının karşılaştırıldığı etkinliğe AYBÜ Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Zafer Sağıroğlu başta olmak üzere çok sayıda akademisyen, farklı üniversitelerden öğrenciler ve çeşitli STK temsilcileri katıldı.

BOGAM Araştırmacısı Melike Arslan etkinlikte Brexit sürecindeki Birleşik Krallık üzerine bir sunum yaptı.

Etkinliğe kurumumuz adına BOSAR Başkanı Mehmet Enes Beşer, BOSAR Genel Sekreteri Muhammet Mustafa Aydoğan ve BOGAM Araştırmacısı Merve Ceylan katıldı.