Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın (EU Agency for Fundemental Rights) Şubat ayında yayımladığı rapora göre AB üye ülkeleri göçmen ve mülteci haklarının iyileştirilmesi konusunda yerinde saydı. Bazı ülkelerde iyileşme olmasına rağmen genel olarak durumun statükoyu koruduğu, hatta bazı ülkelerde geriye gittiği belirtilen raporda konu başlıkları olarak AB bölgesi’ne erişim, karşılama şartları, iltica işlemleri, refakatsiz çocuklar ve göçmen gözaltıları rapor edildi.

Raporda, AB bölgesine erişimin sınırlara çekilen tel örgüler ve Schengen Bölgesi iç sınır kontrollerinin yeniden devreye sokulmasıyla zorlaştığı belirtilirken, bazı sığınma isteyen kimselerin, iltica hakkına karşı olmasına rağmen, AB sınır kapılarından girişlerine izin verilmediği bilgisine yer verildi.

 

İnsan Haklarında İlerleme Yok

AB topraklarına ulaşan sığınmacıların sayısındaki büyük düşüşe rağmen mültecilerin karşılaştıkları durumlarda herhangi bir iyileşme görülmedi ve mülteci sayısının halihazırda yüksek olduğu karşılama ülkelerinde ise pek parlak olmayan şartların aynı şekilde devam ettiği bildirildi. Bu durumun birçok soruna yol açtığı ve sığınmacılar arasında da huzursuzluğa neden olduğu görüşüne yer verildi. LGBTİ sığınmacıların koşullarında ise AB ülkelerinin büyük çoğunluğunun sınıfta kaldığı belirtildi.

 

Yapısal Sorunlar Dikkat Çekiyor

İltica işlemlerindeki sorunlar ise yasal yardım ve bilgi eksiklği ve gelen mültecinin kimlik bilgilerinin eksikliği ve tescilinin gerçekleştirilememesi olarak gösterildi. Göçmen gözaltıları konusunda ise bazı ilerlemelerin yaşandığı kaydedilirken, bu durumun yetersiz olduğu ve ilerlenmesi gereken uzun bir yol olduğu konusuna vurgu yapıldı.

 

Ailelerinden Ayrı Çocuklar

Refakatsiz çocuklar meselesi Avrupa Göç Krizi’nin en hassas noktasını oluşturmakta. Yayımlanan raporda bu duruma da değinilirken, sığınmacı çocukların eğitime ulaşımının son derece kısıtlı ya da hiç olmadığına değinildi. Raporda bahsedilen çocukların yaşadığı diğer sorunlar olarak ise aile birleşimi, yaş tespit metotları ve yasal engeller gösterildi.

FRA’nın bu raporunu, AB üyesi ülkelere herhangi bir hukuki veya siyasal yaptırımı bulunmamasına rağmen, üye ülkelere mülteci krizinin çözümü noktasında tavsiye vermek amacıyla yayımlanıyor.