3. Alan Kurdi Mülteci Çalıştayı 5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde, İzmir-Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapılacak çalıştayın konusu “Kent Mültecileri ve Yerel Yönetimler” olarak belirlendi.

 

Türkiye’de Suriyeli “Mülteciler”

Mülteci terimi, iltica hakkıyla müsemma hukuksal bir terim olmakla birlikte, zorunlu ve hayati nedenlerle ülkesinden ayrılıp başka bir ülkeye sığınan herkes için kullanmaktan imtina etmemiz gereken bir terimdir.

Yaklaşık yedi yıldır Türkiye’de geçici koruma statüsünde olan Suriyeli mülteciler ve yıllardır bu ülkede yaşayan diğer mülteciler, artık bu toplumun geçici değil, kalıcı üyeleridir. Ancak bu kalıcılığa uygun statüyü yaratacak olan iltica hakkı hali hazırda mevcut değildir. Vatandaşlık hakkı ise yalnızca eğitim, sınıf vb. bakımından avantajlı bir grup Suriyeliye tanınmıştır. Dolayısıyla mülteciler, aslında gereksinim duyulan haklardan yoksun olarak yaşamlarına devam etmektedirler.

Yerel yönetimler, mültecilerin kamusal hizmetlere, bu vesileyle de insan haklarına erişmesini sağlamak için özel bir öneme sahiptir. Zira yerel yönetimler, bazı iyi örneklerle de tanık olabildiğimiz üzere, özellikle hemşehrilik hukuku vesilesiyle bu güvencesiz hayatları bir ölçüde güvenli bir çerçeveye kavuşturabilir gibi görünüyor.

“Hemşehrilik hukukuyla, mültecilerin “yabancı” kategorisinden çıkartılarak hem yerel yönetimler hem de kentin diğer yurttaşları tarafından kentsel yurttaşlar olarak tanınmalarını sağlamak mümkün mü?”

“Yerel yönetimler, mültecilerle diğer kent sakinlerinin barış içinde bir arada yaşamasını, birbirleriyle kamusal dostluk ilişkisi kurmalarını sağlamak üzere neler yapabilir?”

“Yerel yönetimler, mültecilere yönelik nefret söylemleri ve ayrımcılıkla mücadele için ne yapıyorlar, neler yapabilirler?”

“Yerel yönetimler, mültecilere ne tür hizmetler vermektedirler, verdikleri hizmetler insan haklarının gerçekleşme mekanı olan kentlerde mültecilerin insan onuruna yaraşır bir hayat yaşayabilmeleri için yeterli midir?”

Halklar Arası Dayanışma Köprüsü Derneği, üçüncüsünü gerçekleştirecekleri çalıştayda bu ve buna benzer sorularla konularını “Kent Mültecileri ve Yerel Yönetimler” olarak belirledi.  Bu başlığı altında; “Mülteciler ve Yerel Yönetimlerin Sorumluluğu” ve “Mülteciler İçin Kent Yaşamı: İhtiyaçlar ve Çözüm Önerileri” alt başlıklarıyla incelenecektir. Mülteci kent sakinlerinin ve mülteciler üzerine çalışma yapan kurum ve kişilerin katılacağı çalışma gruplarında, sorunları ve çözüm önerilerini birlikte düşünülüp tartışılacak ve sonuç raporları kamuoyuyla paylaşılacaktır.

 

Program Akışı

5 Mayıs Cumartesi

10:00 –  Dernek Adına Hoşgeldiniz: Cem Terzi

10:15 – Açılış Konuşması, Çerçeve Sunuş: Adil Çamur

10:30 – Polyiou Panagiota, Livadias Belediye Başkanı, Yunanistan
           Sema Pekdaş, Konak Belediye Başkanı
           Yüksel Mutlu, Akdeniz Belediyesi Eski Eş Başkanı

12:00 – 13:00 – Yemek Arası

13:00 – Ahmad Bakjaji
           Erhan Kurtarır
           Ezgi Tuncer Gürkaş

14:30 – 14:45 – Ara

14:45 – 17:00 – Atölye Çalışmaları

Atölye 1: “Mülteciler ve Yerel Yönetimlerin Sorumluluğu”
Çerçeve Sunuş: Bülent Tanık
Moderatör: Lülüfer Körükmez

Atölye 2: “ Mülteciler İçin Kent Yaşamı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
Çerçeve Sunuş: Dilek Karabulut
Moderatör: Cansu Akbaş Demirel

 

6 Mayıs Pazar

10:30 – 14:00 – Atölyeler

14:00 – 14:15 – Ara

14:15 – 15:45 – Atölye raporlarının tartışılması

15:45 – 16:00 – Ara

16:00 – 16:30 –  Sonuç Bildirgesi