Avrupa Komisyonu 13 Nisan 2018’de “Avrupa Birliğinde Göçmenlerin Entegrasyonu” başlıklı özel Eurobarometre anketinin sonuçlarını yayımladı. Raporun sonuçlarına göre; Avrupalıların sadece %37’si göç ve entegrasyonla ilgili konularda iyi bilgilendirildiğini düşünüyor.

21-30 Ekim 2017 tarihleri arasında Avrupa Birliği’ne üye 28 devlette 28.080 kişiyle gerçekleştirilen anketlerin sonuçlarından anlaşıldığı üzere halk, AB üyesi olmayan göçmenlerin sayısını olduğundan fazla gösterme eğiliminde. 28 Üye Devletten 19’unda, nüfus içindeki göçmenlerin tahmin edilen oranı gerçek oranın en az iki katıyken bu oranın bazı ülkelerde daha yüksek olduğu görülüyor.
Eurobarometre Raporu’nun sonuçları gösteriyor ki, her 10  kişiden 6’sı (% 61); gerek kelime alışverişinde olsun gerekse bir veya iki bağlamda aktivite yapıyor olsun, göçmenlerle haftalık olarak etkileşimde bulunuyor.

 

Entegrasyon başarılı mı?

Katılımcıların %57’si  göçmenlerle – yönetici, iş arkadaşı, komşu, doktori, aile üyesi, arkadaş gibi –herhangi bir sosyal ilişkiye sahip olduklarında kendilerini daha rahat hissedeceklerini söylüyorlar. Nitekim her 10 Avrupalının 4’ü göçmen bir arkadaş veya aile üyelerine sahip.

Avrupalıların yarısından fazlası (% 54) ise göçmenlerin entegrasyonunun başarılı olduğunu düşünüyor; ancak rakamlar, ülkeler arasında büyük farklılıklar gösteriyor. Bir ülkenin toplam nüfusu ile ülke içindeki göçmenlerin gerçek payı arasında bir bağ olduğu görülüyor: AB üyesi olmayan göçmenlerin oranının toplam nüfusa göre daha düşük olduğu ülkelerde katılımcıların, entegrasyonu bir başarı olarak görmeleri ya da göçmenlerin toplumları üzerinde olumlu bir etki yarattığını hissetmeleri daha az olası.

 

“Avrupa Birliği’nin rolü önemli”

Son olarak, Avrupalıların çoğunluğu (%80), Avrupa Birliği dahil olmak üzere birçok farklı aktörün, göçmenlerin entegrasyonunda hayati bir rol oynadığı konusunda hemfikir. Özellikle Avrupa Birliği’nin rolü, ülkeler arasındaki iyi uygulamaları paylaşma, entegrasyon ve mali destek sağlama ve daha da önemlisi işbirliğini teşvik etme konularında, tüm Avrupa’da katılımcıların çoğunluğu tarafından oldukça önemli görülüyor.