Uluslararası ölçekte araştırmalarıyla dikkat çeken PEW Research Center, dini aidiyetlerin değişimi üzerine bir rapor yayımladı.

Araştırmada İslam, Hıristiyanlık, Hinduizm, Yahudilik, Budizm ve yerel dinlerin yanında dini bir aidiyete sahip olmayanlar da temsil ediliyor.

Rapora göre 2015 yılında dünyadaki en çok mensubu bulunan din 2.3 milyar (%31) ile Hıristiyanlık. Onu 1.8 milyar (%24) ile İslam ve 1.1 milyar (%15)ile Hinduizm izliyor. Dinlere mensup olmayanların oranı %16 iken Yahudilik yaklaşık 10 milyon mensubuyla genel toplamın %0.01’ini oluşturuyor.

Raporda dini grupların büyüme hızına dair veriler de mevcut. Buna göre, en hızlı büyüme oranı yılda ortalama 30 milyon artışla İslam’da bulunuyor.  2010-2015 arası dönemde yarım milyon insanın İslam’a geçtiği tahmin ediliyor. Din değiştirme konusunda dezavantajlı durumda olan Hıristiyanlık’ta ise 2010-2015 döneminde 9 milyonluk bir kayıp göze çarpıyor.

Raporda yer alan tahminlere göre 2060 yılında Müslümanların oranı Hıristiyanları yakalayacak. 45 yıl içinde Müslümanların sayısının 70 milyon artacağı ön görülürken bu rakam Hıristiyanlıkta 34, Hinduizmde 27, Yahudilikte 15 milyon dolaylarında.

PEW araştırmacılarına göre İslam’daki bu sıradışı artış eğiliminin ana sebebi genç nüfus. Dünya nüfusunun ortalama yaşı 30 iken Müslümanlarda bu rakam 24’ü geçmiyor. Aynı şekilde, doğurganlık oranında Müslümanlar 2.9 ile başı çekiyor. Hıristiyanlar 2.6 ile ikinci sırada bulunurken Yahudi ve Hinduistler 2.3’te kalıyor.